"Ieder bewandelt zijn eigen unieke pad." © JustCare

Studiebegeleiding

Naast de persoonlijke begeleiding biedt JustCare studiebegeleiding. Bedoeld voor de ondersteuning van het ontwikkelingsproces bij de studie van uw kind.

Wanneer uw kind een probleem of aandoening heeft die zijn of haar ontwikkeling remt. Dan kan de persoonlijke begeleiding van JustCare hier ondersteuning in bieden. Aan de hand van een op uw kind aangepast programma, voortkomend uit een door u gekozen pakket, gaat de begeleider met u en uw kind aan de slag om zijn of haar ontwikkeling te stimuleren.

Samen met u stemmen we het programma op uw kind af. Dit doen we door middel van aandachtspunten die bij de problemen van uw kind aansluiten. Hieronder vindt u de verschillende aandachtspunten die bij de Studiebegeleiding en bij de Studiebegeleiding Plus passen.

Aandachtspunten studiebegeleiding

Studieruimte in huis creëren

Tegenwoordig zijn er in onze huizen steeds meer afleidende factoren te vinden. Een kind heeft door de leeftijd vaak een mindere concentratie. Als uw kind zijn of haar huiswerk aan het maken of leren is, kan het voor uw kind erg lastig zijn om tussen al de afleidende factoren nog aan het werk toe te komen. De begeleider gaat samen met u en uw kind zorgen voor een rustigere omgeving thuis voor het maken van het huiswerk. Dit aandachtspunt is te combineren met het planningsvaardigheden, studievaardigheden en bijles.

Planningsvaardigheden

Het leven van kinderen wordt steeds drukker, planningsvaardigheden worden dus steeds belangrijker. Uw kind stelt samen met de begeleider per week een planning op en zal deze onder begeleiding na leven. Dit aandachtspunt is te combineren met het creëren van een studieruimte in huis, studievaardigheden en bijles.

Studievaardigheden (Hoe leer je?)

Hoe leer je? Veel scholen en opleidingen bieden weinig tot geen ondersteuning voor kinderen om zich op het vlak van studievaardigheden te ontwikkelen. Hierdoor raken veel kinderen achter en kan het zijn dat ze onder hun niveau presteren. Uw kind leert hier verschillende handigheidjes en wordt ondersteund in zijn of haar ontwikkeling.

Bijles verschillende vakken

De bijles, op school gaat het te snel of is het niveau te hoog voor uw kind? Debegeleider geeft uw kind vakinhoudelijke bijles; uitleg, extra oefeningen en manieren om de stof beter te onthouden.

Aandachtspunten studiebegeleiding plus

Ondersteuning Dyslexie

Mensen met dyslexie nemen nieuwe informatie, rondom taal, langzamer in zich op dan anderen. Dit betekend niet dat uw kind zich voor de rest van zijn of haar leven niet op taalgebied kan ontwikkelen. Sterker nog, door goede begeleiding en veel oefening kan het de normale ontwikkeling zelfs benaderen. Uw kind gaat samen met de begeleider aan de slag, hij of zij krijgt tips en wordt gekeken op welke manieren uw kind nog meer kan ondersteunen.

Ondersteuning Dyscalculie

Mensen met dyscalculie nemen nieuwe informatie, rondom wiskunde, langzamer in zich op dan anderen. Dit betekend niet dat uw kind zich voor derest van zijn of haar leven niet op wiskundegebied kan ontwikkelen. Sterker nog, door goede begeleiding en veel oefening kan het de normale ontwikkeling zelfs benaderen. Uw kind gaat samen met de begeleider aan de slag, hij of zij krijgt tips en wordt gekeken op welke manieren uw kind nog meer kan ondersteunen.

Ondersteuning voor aandachtsproblemen

Met de enorme toestroom aan elektrische apparaten die onze aandacht behoeven, wordt het voor kinderen met een aandachtstoornis steeds moeilijker om zich op het huiswerk te focussen. Aan de hand van de begeleider gaat uw kind aan de slag met de facetten die direct effect hebben op de aandacht van hem/haar. Wanneer deze facetten verbeterd zijn, zal er naar de lange termijn gekeken worden. U en uw kind leren van de begeleider op welke manieren er in de toekomst aan de ontwikkeling van uw kind kan worden gewerkt.